מודול לניהול אחזקה

תוכנה לניהול  שוטף של כל סוגי עבודות האחזקה (אחזקה שוטפת, אחזקה מתוכננת ואחזקה מונעת), תוך תמיכה בתכנון עבודות אחזקה על בסיס מפרטי טיפול, ניהול מוקד תקלות, מעקב ובקרה.

תוכנה לניהול אחזקת מבנים- מה אתם מקבלים?

המשמשים כבסיס לתפעול המערכת וכוללים מאגרי מידע מרכזיים כגון: מבנים, מערכות ציוד, תשתיות, ספריות סעיפים, מאגר קבלנים וספקים, טבלאות עזר וכו'.

ותקלות לטיפול באחזקה שוטפת הכולל דיווח תקלה, העברה לבדיקה/ביצוע, דיווח סיום וסגירת תקלות.

הכולל הגדרת טיפולים קבועים, הכנת תוכנית עבודה תקופתית, עדכון תוכניות עבודה.

ברמות סיכום וחתכים שונים לצורכי מעקב אחר ביצוע עבודות כגון: יומני ביצוע, תקלות פתוחות, תקלות בפיגור, דוחות חריגים וכו'.

תוכנה לניהול אחזקת מבנים

דוגמה למסך מתוך מערכת BI.