מודול לניהול אחזקה

תוכנה לניהול  שוטף של כל סוגי עבודות האחזקה (אחזקה שוטפת, אחזקה מתוכננת ואחזקה מונעת), תוך תמיכה בתכנון עבודות אחזקה על בסיס מפרטי טיפול, ניהול מוקד תקלות, מעקב ובקרה.

מה אתם מקבלים?

הגדרת נתונים בסיסיים

המשמשים כבסיס לתפעול המערכת וכוללים מאגרי מידע מרכזיים כגון: מבנים, מערכות ציוד, תשתיות, ספריות סעיפים, מאגר קבלנים וספקים, טבלאות עזר וכו'.

מערכת דיוור והודעות SMS

הודעות אוטומטיות על קריאות שירות:
דוגמאות להודעות אוטומטיות:

  • הודעה על סטטוס קריאת שירות
  • שליחת הודעות על תיאום טכנאי

ניהול מוקד אירועים

ותקלות לטיפול באחזקה שוטפת הכולל דיווח תקלה, העברה לבדיקה/ביצוע, דיווח סיום וסגירת תקלות.

הפקת דוחות

ברמות סיכום וחתכים שונים לצורכי מעקב אחר ביצוע עבודות כגון: יומני ביצוע, תקלות פתוחות, תקלות בפיגור, דוחות חריגים וכו'.

ניהול אחזקה מונעת ומתוכננת

הכולל הגדרת טיפולים קבועים, הכנת תוכנית עבודה תקופתית, עדכון תוכניות עבודה.

תוכנה לניהול אחזקת מבנים

דוגמה למסך מתוך מערכת BI.

הזמנה למפגש יזמים ERP בענן ליזם

רוצה להשתתף במפגש יזמים בנושא טכנולוגיות ופתרונות לניהול עסק ליזמים בענן? רוצה לדעת איך לנהל את העסק באמצעות תוכנה נוחה שמותאמת לענף הנדל"ן ?