תוכנה לניהול נכסים והשכרת נכסים

ניהול כולל של מלאי הנכסים והחוזים וכלל הנושאים הניהוליים, המשפטיים והכספיים הקשורים לנכסים.

מה אתם מקבלים?

תוכנה לניהול נכסים כולל הגדרת היררכיית נכסים

לפי רמות של אתר/שיכון, מבנה, קומה, יחידה, ניהול סוגי שטחים ושימושים, ניהול מסמכים מסוגים שונים כולל מצגת גרפית ואפשרות, ניהול משימות ומעקב אירועים בנכסים, ניהול POC לממשק מקוון למערכת גראפית אירועי רישום ומידע סטטורי, ניהול עסקאות בנכס, דוחות מעקב ובקרה.

ניהול התראות ומשימות

כגון: סיום מועדי חוזה, אופציות, וכו' וכן ניהול ערבויות הכולל עדכון ומעקב אחר ערבויות ובטחונות, ומעקב סיום ערבויות.

מעקב נכסי וכספי

הכולל דוחות ושאילתות בנושא: נכסים ושטחים, שכירויות, כספים ותשלומים וכו' ברמות ריכוז וחתכים שונים.

מערכת דיוור והודעות SMS

תכנות הודעות על פי טריגר פעולות בהתאמה לחתך לקוחות או ספקים.

הודעות אוטומטיות מאפשרות לכם לספק שירות טוב יותר ולצמצם באופן משמעותי את הפניות לארגון בנושאי השירות השונים.

ניהול כרטיס דייר

כולל פרטים שונים על הדייר.

טיפול בחיובים שונים

כגון ניהול/שרות, ועד בית, ארנונה, חיובי חשמל ומים, וכו', כולל הפקה אוטומטית של חיובים והוראות תשלום.

ניהול מערך התשלומים והגבייה

הכולל בקרת תשלומים והפקת הוראות תשלום, דיווח תקבולים והפקת חשבוניות/קבלות מעקב פיגורים בתשלומים והודעות שונות ללקוחות/משכירים.

תוכנה לניהול חוזים

מסוגים שונים כולל ניהול "תיק" חוזה ממוחשב וארכיון מסמכים ותרשימים, הגדרת שטחים לחוזה, תמיכה בסוגי הצמדות ומטבעות שונים, ניהול תשלומים , הפקת מצבי חשבון , הודעות ודוחות מעקב.

ניהול ומעקב עלויות ותקציב

לפי סוגי הוצאות/חיובים שונים והצגתם ברמות שונות.

מעקב כספי ובקרה

הכולל הפקת דוחות כספיים ברמות ריכוז וחתכים שונים כגון: מצבי חשבון, ריכוז כספי, הכנסות/הוצאות צפויות ועוד.

מערכת לניהול נכסים - יתרונות המערכת

ניהול נכסים 360 –המשפטי, יזמי (חוזים, תביעות, מכירה) הצד התכנוני (גרמושקות, היתרי בניה, טופס 4..) CRM ניהול הזדמנויות, רכישות, מכירות, אחזקה מונעת ושבר

חלק ממערכת ERP המאפשר לך סנכרון מלא בין המחלקות השונות בארגון הכספים הרכש ההנדסה וניהול הנכסים והדיירים. 

עבודה ישירות מהשטח באמצעות אפליקצית ייעודיות המסונכרנות למערכת: פתיחת קריאות שירות, שנת בדק, תהליכי מסירת נכסים.

תוכנה לניהול השכרת נכסים

דוגמה למסך מתוך מערכת BI.