תוכנה לניהול נכסים והשכרת נכסים

ניהול כולל של מלאי הנכסים והחוזים וכלל הנושאים הניהוליים, המשפטיים והכספיים הקשורים לנכסים.

מה אתם מקבלים?

לפי רמות של אתר/שיכון, מבנה, קומה, יחידה, ניהול סוגי שטחים ושימושים, ניהול מסמכים מסוגים שונים כולל מצגת גרפית ואפשרות, ניהול משימות ומעקב אירועים בנכסים, ניהול POC לממשק מקוון למערכת גראפית אירועי רישום ומידע סטטורי, ניהול עסקאות בנכס, דוחות מעקב ובקרה.

כולל פרטים שונים על הדייר.

מסוגים שונים כולל ניהול "תיק" חוזה ממוחשב וארכיון מסמכים ותרשימים, הגדרת שטחים לחוזה, תמיכה בסוגי הצמדות ומטבעות שונים, ניהול תשלומים , הפקת מצבי חשבון , הודעות ודוחות מעקב.

כגון ניהול/שרות, ועד בית, ארנונה, חיובי חשמל ומים, וכו', כולל הפקה אוטומטית של חיובים והוראות תשלום.

הכולל בקרת תשלומים והפקת הוראות תשלום, דיווח תקבולים והפקת חשבוניות/קבלות מעקב פיגורים בתשלומים והודעות שונות ללקוחות/משכירים.

כגון: סיום מועדי חוזה, אופציות, וכו' וכן ניהול ערבויות הכולל עדכון ומעקב אחר ערבויות ובטחונות, ומעקב סיום ערבויות.

לפי סוגי הוצאות/חיובים שונים והצגתם ברמות שונות.

הכולל הפקת דוחות כספיים ברמות ריכוז וחתכים שונים כגון: מצבי חשבון, ריכוז כספי, הכנסות/הוצאות צפויות ועוד.

הכולל דוחות ושאילתות בנושא: נכסים ושטחים, שכירויות, כספים ותשלומים וכו' ברמות ריכוז וחתכים שונים.

תוכנה לניהול השכרת נכסים

דוגמה למסך מתוך מערכת BI.