תוכנה לניהול פרויקטים בבניה

מערכת ממוחשבת לניהול פרויקטים בבנייה לביצוע אומדנים, תחשיבים והערכות, ניהול מחירונים, כתבי כמויות ומכרזים, ניהול חוזים קבלני משנה, ניהול חוזי מתכננים, ניהול עבודות והסכמי מסגרת, חשבונות חלקיים וסופיים, מעקבים ובקרה תקציבית במהלך הפרויקט.

מה אתם מקבלים?

מערכת ניהול פרויקטים

הגדרת פרויקטים וחלוקתם לתתי פרויקטים המרכזים את כתבי הכמויות וההוצאות השונות בפרויקט.

ביצוע אומדנים, הערכות ותחשיבים

על בסיס כתבי הכמויות ועד להכנת כתב כמויות סופי לפרויקט.

מעקב אחר התקדמות הפרויקט

תוך דיווח הוצאות שונות, סעיפים חריגים, כמויות ביצוע והפקת חשבונות חלקיים.

אפליקציה לעבודה מהשטח

דיווח ואישור חשבונות מהשטח באמצעות אפליקציה ייעודית העובדת בסנכרון מלא למערכת

ניהול והגדרת תקציב

וביצוע מעקב ובקרה תקציבית על הפרויקט בעזרת דוחות בקרה בחתכים שונים.

ניהול מכרזים

על בסיס כתבי הכמויות כולל הפצה לקבלנים לצורך רישום מחירי יחידה וביצוע השוואת הצעות.

הגדרת נתונים בסיסיים

כגון: ספריות סעיפים, מדדים, שערי מטבע, טבלאות שונות.

ניהול אירועים / משימות

וארכיון מסמכים ותשריטים ברמת פרויקט, תת פרויקט וחוזה

הגדרה וניהול חוזים

מול קבלנים, מתכננים ונותני שרות שונים ומול מזמיני עבודה.

ניהול ספקים ורכש

טיפול בספריות פריטים, דרישות רכש, הזמנות ותעודות משלוח כולל ביצוע מעקב ובקרה ברמות שונות.

הגדרת וחישוב כתב כמויות

הכוללים סעיפי עבודה שונים תוך שימוש בספריות סעיפים קימות, ניתוח מחירים, תחשיב הנדסי.

יתרונות מערכת לניהול פרויקטים בבניה

חלק ממערכת ERP המאפשר לך סנכרון מלא בין המחלקות השונות בארגון הכספים הרכש ההנדסה וניהול הנכסים והדיירים. 

דוחות עשירים –  מאפשר לך לנהל את תקציב הבניה בצורה מיטבית.

הטמעה יחסית מהירה בארגון  

בסיס מידע מרכזי ומהיימן אשר זמין לך מכל מקום ובכל שלב. 

עבודה מהשטח דיווח חשבונות מהשטח – עם אפליקציות לאישור חשבונות הכוללת סבב אישורים .

תוכנה לניהול פרויקטים בבניה

דוגמה למסך מתוך מערכת BI.