תוכנה לניהול פרויקטים בבניה

מערכת ממוחשבת לניהול פרויקטים בבנייה לביצוע אומדנים, תחשיבים והערכות, ניהול מחירונים, כתבי כמויות ומכרזים, ניהול חוזים קבלני משנה, ניהול חוזי מתכננים, ניהול עבודות והסכמי מסגרת, חשבונות חלקיים וסופיים, מעקבים ובקרה תקציבית במהלך הפרויקט.

מה אתם מקבלים?

כגון: ספריות סעיפים, מדדים, שערי מטבע, טבלאות שונות.

הגדרת פרויקטים וחלוקתם לתתי פרויקטים המרכזים את כתבי הכמויות וההוצאות השונות בפרויקט.

הכוללים סעיפי עבודה שונים תוך שימוש בספריות סעיפים קימות, ניתוח מחירים, תחשיב הנדסי.

על בסיס כתבי הכמויות ועד להכנת כתב כמויות סופי לפרויקט.

על בסיס כתבי הכמויות כולל הפצה לקבלנים לצורך רישום מחירי יחידה וביצוע השוואת הצעות.

מול קבלנים, מתכננים ונותני שרות שונים ומול מזמיני עבודה.

תוך דיווח הוצאות שונות, סעיפים חריגים, כמויות ביצוע והפקת חשבונות חלקיים.

וביצוע מעקב ובקרה תקציבית על הפרויקט בעזרת דוחות בקרה בחתכים שונים.

טיפול בספריות פריטים, דרישות רכש, הזמנות ותעודות משלוח כולל ביצוע מעקב ובקרה ברמות שונות.

וארכיון מסמכים ותשריטים ברמת פרויקט, תת פרויקט וחוזה

תוכנה לניהול פרויקטים בבניה

דוגמה למסך מתוך מערכת BI.