משכנת

מודול משכנת לטיפול בדיירים

ניהול מלאי הנכסים ומערך הדירות, תוך תמיכה במערך השיווק בשלבי ניהול המו"מ וחתימת חוזה, ניהול החוזה על מרכיביו כולל תוספות , חישובי הצמדה וסוגי מטבעות שונים, ניהול שינויי דיירים ומעקב אחר ערבויות דיירים, הודעות שונות, דיווח תקבולים וגביה והפקת דוחות על חוזים ודיירים כולל מידע כספי בחתכים שונים.

משכנת | מה אתם מקבלים?

ניהול מלאי נכסים

הכולל "תיק" נכס ממוחשב וארכיון מסמכים ותרשימים, הגדרה ועדכון פרטי הנכסים בחלוקה לרמות שונות כגון: פרויקט, מבנים ודירות, והפקת דוחות נכסים בחתכים שונים.

ניהול קבוצות רכישה

כולל הגדרת הקבוצה, טבלת השתתפות לפי אחוזים ולפי מרכיבי גביה, תהליכים מרכזיים ליצירת חיובים וגביה על בסיס טבלת חלוקת האחוזים, ניהול הוצאות ודוחות מעקב.

ניהול חוזי מכירה

כולל ניהול "תיק" דייר/לקוח ממוחשב וארכיון מסמכים ותרשימים, טיפול בתוספות  וחיובים, תמיכה בסוגי הצמדות ומטבעות שונים, ניהול לוחות תשלומים והפקת מצבי חשבון, הודעות ודוחות מעקב.

מעקב כספי ובקרה

הכולל הפקת דוחות כספיים ברמות ריכוז וחתכים שונים כגון: מצבי חשבון, ריכוז כספי, הכנסות צפויות ועוד.

ניהול ומעקב שינויי דיירים

ניהול מערך הגבייה

הכולל דיווח תקבולים והפקת חשבוניות/קבלות (באמצעות מודול הקופה של SAP), מעקב פיגורים בתשלומים והודעות שונות ללקוחות.

ניהול ומעקב רישום נכסים

בטאבו והעברת זכויות.

ניהול ומעקב ערבויות דיירים

משכנת

דוגמה למסך מתוך מערכת BI.

פורטל דיירים

חדש - פורטל דיירים

פורטל הדיירים מאפשר לנהל תקשורת עם הדיירים בשקיפות  לאורך התהליך משלב הרכישה ועד קבלת המפתח לדירה.

בפורטל, הדייר יוכל לצפות בתשלומים, בחיובים, ביתרה לתשלום בשקיפות ובסנכרון לנתונים ב SAP. תחת מסמכים יוכל לראות את התכניות והמפרטים של הקטלוגים השונים , לקבל את החשבוניות והקבלות עבור התשלומים לאורך זמן.

בקטגורית ההזמנות שלי – יוכל לצפות בבקשות שלו לשדרוגים

בנוסף יוכל לראות מידע על הפרויקט ולקבל תמונות מהשטח על התקדמות הבניה והפיתוח בשטח.