תוכנה לניהול נכסים מניבים וניהול קניונים

מערכת אינטגרטיבית ומודולארית המטפלת בכל הנושאים הניהוליים, המשפטיים והכספיים הקשורים לנכסים ונותנת מענה לכלל התהליכים העסקיים של ניהול נכסים והשכרות/שכירויות, לרבות מבנה משרדים, תעשיה, ניהול קניונים ומרכזים מסחריים וכן לגופים השוכרים נכסים לשימוש עצמי.

ניהול קנייונים ונכסים מניבים

מה אתם מקבלים?

תוכנה עשירה ומקיפה לניהול נכסים שליטה וטיפול במאגר נכסים מסוגים שונים, לרבות ניהול שטחים ותפוסה, ניהול חוזי השכרה וחיובים שונים, ניהו תהליכי גביה ובקרה.
המערכת מנהלת את מלאי הנכסים להשכרה, ביצוע התקשרויות עם שוכרים/משכירים, ניהול תהליכי חיוב/תשלום מורכבים הכוללים העמסת עלויות וחישובי פדיון, חיובי חשמל מים וגז על בסיס קריאה ממוחשבת של מונים.  ניהול גבייה באמצעות תהליכי מס"ב, ניהול פיננסי מלא לרבות ניהול מערך ההוצאות, הכנסות והתקציב השנתי. מערך רחב של דוחות מספק מידע לצורכי בקרה ומעקב אחר התהליכים השונים המנוהלים במערכת.

יתרונות תוכנה לניהול נכסים מניבים וקניונים

בסיס נתונים אחיד לתהליכים משותפים וכלים מתקדמים לשליפת מידע

שליטה, שקיפות וחיסכון

הפקת מידע מגוון באמצעות עושר הדוחות המובנים במערכת.

מנגנון התראות אוטומטי, המאפשר בקרה בעת חריגה מהכללים העסקיים שהוגדרו וקבלת החלטות בזמן אמת.

אפשרות לעבוד בענן או בשרת מקומי, החל משתמש בודד עד מאות משתמשים

ביסוס מערך של תהליכים עסקיים הכוללים מנגנון אישורים מובנה, המופעל באופן אוטומטי

הזמנה למפגש יזמים ERP בענן ליזם

רוצה להשתתף במפגש יזמים בנושא טכנולוגיות ופתרונות לניהול עסק ליזמים בענן? רוצה לדעת איך לנהל את העסק באמצעות תוכנה נוחה שמותאמת לענף הנדל"ן ?